Zor Çocuk

Moderatör
Değerlendirme - 100%
Katılım
3 Yıl 10 Ay 21 Gün
Mesajlar
881
Sabitler, bir kez tanımlandıklarında değiştirilemez veya tanımsız olamazlar dışında değişkenler gibidir.

PHP Sabitleri
Sabit, basit bir değer için bir tanımlayıcıdır (ad). Değer, komut dosyası sırasında değiştirilemez.

Geçerli bir sabit ad bir harf veya alt çizgiyle başlar (sabit addan önce $ işareti yoktur).

Not: Değişkenlerin aksine, sabitler komut dosyasının tamamında otomatik olarak globaldir.

PHP Sabiti Oluşturun
Sabit oluşturmak için define()işlevi kullanın .

Sözdizimi
define(name, value, case-insensitive)
Parametreler:

  • name : Sabitin adını belirtir
  • değer : Sabitin değerini belirtir
  • Büyük / küçük harfe duyarsız : Sabit adın büyük / küçük harfe duyarlı olup olmayacağını belirtir. Varsayılan yanlıştır
Misal
Büyük / küçük harfe duyarlı bir ada sahip bir sabit oluşturun :
PHP:
<?php
define("GREETING", "Webmaster Forumu 1yuz.com!");
echo GREETING;
?>
Misal
Büyük / küçük harfe duyarlı olmayan bir adla sabit oluşturun :

PHP:
<?php
define("GREETING", "Webmaster Forumu 1yuz.com!", true);
echo greeting;
?>
PHP Sabit Dizileri
PHP7'de, define()işlevi kullanarak bir Array sabiti oluşturabilirsiniz .

Misal
Bir Dizi sabiti oluşturun:
PHP:
<?php
define("cars", [
"Alfa Romeo",
"BMW",
"Toyota"
]);
echo cars[0];
?>
Sabitler Globaldir
Sabitler otomatik olarak globaldir ve tüm komut dosyası boyunca kullanılabilir.

Misal
Bu örnek, işlevin dışında tanımlanmış olsa bile, bir işlevin içinde bir sabit kullanır:
PHP:
<?php
define("GREETING", "webmaster forumu 1yuz.com!");

function myTest() {
echo GREETING;
}

myTest();
?>
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt