PHP echo ve print İfadeleri

Zor Çocuk

Moderatör
Değerlendirme - 100%
Katılım
3 Yıl 10 Ay 21 Gün
Mesajlar
881
PHP ile çıktı almanın iki temel yolu vardır: echove print.

Bu eğitimde echo veya printhemen hemen her örnekte kullanıyoruz. Bu nedenle, bu bölüm, bu iki çıktı ifadesi hakkında biraz daha fazla bilgi içerir.

PHP echo ve print İfadeleri
echove printaşağı yukarı aynıdır. Her ikisi de ekrana veri çıkışı yapmak için kullanılır.

Farklar küçüktür: echodönüş değeri yoktur, geri printdönüş değeri 1'dir, bu nedenle ifadelerde kullanılabilir. echobirden çok parametre alabilir (bu tür kullanım nadir olsa da), printancak bir argüman alabilir. echomarjinal olarak daha hızlıdır print.

PHP echo Bildirimi
echoDeyimi ile veya parantez olmadan kullanılabilir: echoya echo().

Metni Görüntüle

Aşağıdaki örnek, echo komutla metin çıktısının nasıl alınacağını gösterir (metnin HTML biçimlendirmesi içerebileceğine dikkat edin):

Misal
PHP:
<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>
Gösterge Değişkenleri

Aşağıdaki örnek, echo ifadeyle metin ve değişkenlerin nasıl çıktılacağını gösterir :

Misal
PHP:
<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "1yuz.com";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>
PHP print Bildirimi
printDeyimi ile veya parantez olmadan kullanılabilir: printya print().

Metni Görüntüle

Aşağıdaki örnek, print komutla metin çıktısının nasıl alınacağını gösterir (metnin HTML biçimlendirmesi içerebileceğine dikkat edin):

Misal
PHP:
<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>
Gösterge Değişkenleri

Aşağıdaki örnek, printifadeyle metin ve değişkenlerin nasıl çıktılacağını gösterir :

Misal
PHP:
<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "1yuz.com";
$x = 5;
$y = 4;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt