PHP Dizileri

Zor Çocuk

Moderatör
Değerlendirme - 100%
Katılım
3 Yıl 10 Ay 21 Gün
Mesajlar
881
Bir dizi, birden çok değeri tek bir değişkende depolar:

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
Dizi nedir?
Dizi, bir seferde birden fazla değeri tutabilen özel bir değişkendir.

Bir öğe listeniz varsa (örneğin, araba adları listesi), arabaları tek değişkenli olarak saklamak aşağıdaki gibi görünebilir:

$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";
Ancak, arabaların arasında dolaşıp belirli bir tane bulmak isterseniz ne olur? Peki ya 3 arabanız yoksa 300 arabanız olsaydı?

Çözüm, bir dizi oluşturmaktır!

Bir dizi, tek bir isim altında birçok değeri tutabilir ve değerlere bir dizin numarasına başvurarak erişebilirsiniz.

PHP'de Dizi Oluşturma
PHP'de, array()işlev bir dizi oluşturmak için kullanılır:

array();
PHP'de üç tür dizi vardır:

 • Dizine alınmış diziler - Sayısal dizine sahip diziler
 • İlişkilendirilebilir diziler - Adlandırılmış anahtarlara sahip diziler
 • Çok boyutlu diziler - Bir veya daha fazla dizi içeren diziler

Bir Dizinin Uzunluğunu Alma - count () Fonksiyonu
count()Fonksiyon uzunluğu, bir dizinin (elementlerin sayısı) döndürmek için kullanılır:

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>
PHP Dizine Alınmış Diziler
Dizine alınmış diziler oluşturmanın iki yolu vardır:

Dizin otomatik olarak atanabilir (dizin her zaman 0'dan başlar), aşağıdaki gibi:

$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
veya dizin manuel olarak atanabilir:

$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";
Aşağıdaki örnek, $ arabalar adında dizinlenmiş bir dizi oluşturur, buna üç öğe atar ve ardından dizi değerlerini içeren bir metin yazdırır:

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
Dizine Alınmış Bir Dizide Döngü
Dizine alınmış bir dizinin tüm değerlerini döngüye almak ve yazdırmak için aşağıdaki forgibi bir döngü kullanabilirsiniz :

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);

for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
echo $cars[$x];
echo "<br>";
}
?>
PHP İlişkilendirilebilir Diziler
İlişkilendirilebilir diziler, onlara atadığınız adlandırılmış anahtarları kullanan dizilerdir.

İlişkilendirilebilir bir dizi oluşturmanın iki yolu vardır:

$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
veya:

$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
Adlandırılmış anahtarlar daha sonra bir komut dosyasında kullanılabilir:

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>
İlişkilendirilebilir Dizide Döngü
İlişkilendirilebilir bir dizinin tüm değerlerini döngülemek ve yazdırmak için foreach, aşağıdaki gibi bir döngü kullanabilirsiniz :

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $x_value) {
  echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
  echo "<br>";
}
?>
PHP Çok Boyutlu Diziler
Önceki sayfalarda, anahtar / değer çiftlerinin tek bir listesi olan dizileri tanımlamıştık.

Ancak, bazen değerleri birden fazla anahtarla saklamak isteyebilirsiniz. Bunun için çok boyutlu dizilerimiz var.

PHP - Çok Boyutlu Diziler
Çok boyutlu bir dizi, bir veya daha fazla dizi içeren bir dizidir.

PHP, iki, üç, dört, beş veya daha fazla düzey derinliği olan çok boyutlu dizileri destekler. Bununla birlikte, çoğu insan için üç seviyeden daha derin dizileri yönetmek zordur.

Bir dizinin boyutu, bir öğe seçmeniz için gereken dizin sayısını gösterir.
 • İki boyutlu bir dizi için, bir eleman seçmek için iki dizine ihtiyacınız var
 • Üç boyutlu bir dizi için, bir öğe seçmek için üç dizine ihtiyacınız var
PHP - İki Boyutlu Diziler
İki boyutlu bir dizi, bir dizi dizisidir (üç boyutlu dizi, dizilerin dizilerinden oluşan bir dizidir).

İlk önce aşağıdaki tabloya bir göz atın:

NameStockSold
Volvo2218
BMW1513
Saab52
Land Rover1715
Yukarıdaki tablodaki verileri iki boyutlu bir dizide şu şekilde saklayabiliriz:

$cars = array
(
array("Volvo",22,18),
array("BMW",15,13),
array("Saab",5,2),
array("Land Rover",17,15)
);
Şimdi iki boyutlu $ arabalar dizisi dört dizi içerir ve iki dizini vardır: satır ve sütun.

$ Cars dizisinin öğelerine erişmek için iki endeksi (satır ve sütun) göstermeliyiz:

Misal
PHP:
<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>
$ Cars dizisinin öğelerini elde etmek için forbaşka bir döngünün içine bir fordöngü de koyabiliriz (yine de iki endeksi göstermemiz gerekiyor):

Misal
PHP:
<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
echo "<ul>";
for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
}
echo "</ul>";
}
?>
Bir dizideki öğeler alfabetik veya sayısal olarak, azalan veya artan şekilde sıralanabilir.

PHP - Diziler İçin İşlevleri Sırala
Bu bölümde, aşağıdaki PHP dizi sıralama işlevlerini inceleyeceğiz:

 • sort() - dizileri artan sırada sırala
 • rsort() - dizileri azalan düzende sıralayın
 • asort() - ilişkisel dizileri değere göre artan düzende sıralayın
 • ksort() - ilişkisel dizileri anahtara göre artan sırada sıralayın
 • arsort() - ilişkisel dizileri değere göre azalan düzende sıralayın
 • krsort() - ilişkisel dizileri anahtara göre azalan sırayla sıralayın
Diziyi Artan Düzende Sırala - sırala ()
Aşağıdaki örnek, $ arabalar dizisinin öğelerini artan alfabetik sırayla sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>
Aşağıdaki örnek, $ numbers dizisinin öğelerini artan sayısal sırada sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>
Diziyi Azalan Sırayla Sırala - rsort ()
Aşağıdaki örnek, $ cars dizisinin öğelerini azalan alfabetik sırayla sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>
Aşağıdaki örnek, $ numbers dizisinin öğelerini azalan sayısal sırada sıralar:

Misal
Kod:
<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>
Diziyi Değere Göre Sırala (Artan Sıra) - asort ()
Aşağıdaki örnek, değere göre bir ilişkilendirilebilir diziyi artan sırada sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>
Diziyi Anahtara Göre Sırala (Artan Sıra) - ksort ()
Aşağıdaki örnek, anahtara göre ilişkilendirilebilir bir diziyi artan sırada sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>
Diziyi Değere Göre Sırala (Azalan Sıra) - arsort ()
Aşağıdaki örnek, değere göre bir ilişkilendirilebilir diziyi azalan sırada sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?>
Diziyi Anahtara Göre Sırala (Azalan Sıra) - krsort ()
Aşağıdaki örnek, anahtara göre bir ilişkilendirilebilir diziyi azalan sırada sıralar:

Misal
PHP:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>
 
Son düzenleme:

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt