Zor Çocuk

Moderatör
Değerlendirme - 100%
Katılım
3 Yıl 10 Ay 25 Gün
Mesajlar
884
JavaScript Aritmetik Operatörleri
Aritmetik operatörler, sayılar (değişmez değerler veya değişkenler) üzerinde aritmetik uygular.

OperatorDescription
+Addition
-Subtraction
*Multiplication
**Exponentiation (ES2016)
/Division
%Modulus (Remainder)
++Increment
--Decrement
Aritmetik işlemler
Tipik bir aritmetik işlem iki sayı üzerinde çalışır.

İki sayı değişmez olabilir:

Misal
JavaScript:
var x = 100 + 50;
veya değişkenler:

Misal
JavaScript:
var x = a + b;
veya ifadeler:

Misal
JavaScript:
var x = (100 + 50) * a;
Operatörler ve Operandlar
Sayılara (aritmetik işlemde) işlenenler denir .

İşlem (iki işlenen arasında gerçekleştirilecek) bir operatör tarafından tanımlanır .

OperandŞebekeOperand
100+50

Ekleme
İlave operatörü ( +) numaralarını ekler:

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x + y;
Çıkarma
Çıkarma operatörü ( -) sayıları çıkarır.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x - y;
Çarpma
Çarpma operatörü ( *) çarpar sayılar.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x * y;
Bölme
Bölme operatörü ( /) numaraları böler.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x / y;
Kalan
Modülü operatörü ( %) bölmede kalan döndürür.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
ritmetikte, iki tamsayının bölünmesi bir bölüm ve bir kalan üretir .
Matematik olarak, bir sonucu modüllük işlemde olan kalan bir aritmetik bölünme.
Artan
Arttırma operatörü ( ++) numaraları artırır.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
x++;
var z = x;
Azalan
Eksiltme operatörü ( --) numaraları azaltır.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
x--;
var z = x;
Üs alma
Üs operatörü ( **) ikinci işlenen gücüne ilk işlenen yükseltir.

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var z = x ** 2;          // result is 25
x ** y şununla aynı sonucu verir Math.pow(x,y):

Misal
JavaScript:
var x = 5;
var z = Math.pow(x,2);   // result is 25
Operatör Önceliği
Operatör önceliği, bir aritmetik ifadede işlemlerin gerçekleştirilme sırasını tanımlar.

Misal
JavaScript:
var x = 100 + 50 * 3;
Yukarıdaki örneğin sonucu 150 * 3 ile aynı mı yoksa 100 + 150 ile aynı mı?

Toplama mı yoksa çarpma mı önce yapılır?

Geleneksel okul matematiğinde olduğu gibi, çarpma önce yapılır.

Çarpma ( *) ve bölme ( /), toplama ( ) ve çıkarmadan ( ) daha yüksek önceliğe sahiptir .+-

Ve (okul matematiğinde olduğu gibi), öncelik parantez kullanılarak değiştirilebilir:

Misal
JavaScript:
var x = (100 + 50) * 3;
Parantez kullanılırken, önce parantez içindeki işlemler hesaplanır.

Birçok işlem aynı önceliğe sahip olduğunda (toplama ve çıkarma gibi), bunlar soldan sağa doğru hesaplanır:

Misal
JavaScript:
var x = 100 + 50 - 3;
JavaScript Operatör Öncelik Değerleri
Soluk kırmızı girişler, ECMAScript 2015 (ES6) veya üstünü gösterir.
DeğerŞebekeAçıklamaMisal
20()İfade gruplama(3 + 4)
19.ÜyeKişi Adı
19[]ÜyeKişi Adı"]
19()İşlev çağrısımyFunction ()
19yeniOluşturmakyeni tarih()
17++Sonek Artışıi ++
17-Sonek Azaltımıben--
16++Önek Artışı++ i
16-Önek Azaltma--ben
16!Mantıksal değil! (x == y)
16bir çeşitTürtypeof x
15**Üs alma (ES2016)10 ** 2
14*Çarpma işlemi10 * 5
14/Bölünme10/5
14%Bölüm Kalan% 10 5
13+İlave10 + 5
13-Çıkarma10 - 5
12<<Sola kayx << 2
12>>Sağa kaydırx >> 2
12>>>Sağa kaydır (işaretsiz)x >>> 2
11<Daha azx <y
11<=Az veya eşitx <= y
11>Büyüktürx> y
11> =Büyük veya eşitx> = y
11içindeNesnedeki ÖzellikMatematikte "PI"
11örneğiNesne Örneğiinstanceof Array
10==Eşitx == y
10===Kesin eşitx === y
10! =Eşitsizx! = y
10! ==Kesinlikle eşit değilx! == y
9&Bitsel ANDx & y
8^Bitsel ÖZELVEYAx ^ y
7|Bit tabanlı VEYAx | y
6&&Mantıksal ANDx && y
5||Mantıksal VEYAx || y
4? :Durum? "Evet Hayır"
3+ =Görevx + = y
3/ =Görevx / = y
3- =Görevx - = y
3* =Görevx * = y
3% =Görevx% = y
3<< =Görevx << = y
3>> =Görevx >> = y
3>>> =Görevx >>> = y
3& =Görevx & = y
3^ =Görevx ^ = y
3| =Görevx | = y
2Yol verDuraklatma İşleviverim x
1,Virgül5, 6
Parantez içindeki ifadeler, değer ifadenin geri kalanında kullanılmadan önce tam olarak hesaplanır.
 

Bu konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Üst Alt