php veri türleri nedir

  1. Zor Çocuk

    PHP Veri Türleri

    PHP Veri Türleri Değişkenler, farklı türlerdeki verileri depolayabilir ve farklı veri türleri farklı şeyler yapabilir. PHP aşağıdaki veri türlerini destekler: Dize Tamsayı Float (kayan noktalı sayılar - çift olarak da adlandırılır) Boole Dizi Nesne BOŞ Kaynak PHP Dizesi Dize, "Merhaba...
Üst Alt