php veri türleri nasıl yapılır

  1. Zor Çocuk

    PHP Veri Türleri

    PHP Veri Türleri Değişkenler, farklı türlerdeki verileri depolayabilir ve farklı veri türleri farklı şeyler yapabilir. PHP aşağıdaki veri türlerini destekler: Dize Tamsayı Float (kayan noktalı sayılar - çift olarak da adlandırılır) Boole Dizi Nesne BOŞ Kaynak PHP Dizesi Dize, "Merhaba...
Üst Alt