php switch kod yapısı

  1. Zor Çocuk

    PHP switch Bildirimi

    switchİfadesi farklı koşullara göre farklı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılır. PHP Switch Bildirimi Yürütülecek birçok kod bloğundan birini seçmek için switchifadeyi kullanın . Sözdizimi switch (n) { case label1: code to be executed if n=label1; break; case label2: code to...
Üst Alt