php switch dersleri

  1. Zor Çocuk

    PHP switch Bildirimi

    switchİfadesi farklı koşullara göre farklı eylemleri gerçekleştirmek için kullanılır. PHP Switch Bildirimi Yürütülecek birçok kod bloğundan birini seçmek için switchifadeyi kullanın . Sözdizimi switch (n) { case label1: code to be executed if n=label1; break; case label2: code to...
Üst Alt