php operatörleri öğren

  1. Zor Çocuk

    PHP Operatörleri

    PHP Operatörleri Operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. PHP, operatörleri aşağıdaki gruplara ayırır: Aritmetik operatörler Atama operatörleri Karşılaştırma operatörleri Artırma / Azaltma operatörleri Mantıksal operatörler Dize operatörleri Dizi...
Üst Alt