php öğrenme

  1. Zor Çocuk

    PHP if ... else ... elseif İfadeleri

    Koşullu ifadeler, farklı koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır. PHP Koşullu İfadeleri Çoğu zaman kod yazarken, farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek istersiniz. Bunu yapmak için kodunuzda koşullu ifadeler kullanabilirsiniz. PHP'de aşağıdaki koşullu...
Üst Alt