php döngü sırası

  1. Zor Çocuk

    PHP Döngüleri

    PHP Döngüleri Genellikle kod yazarken, aynı kod bloğunun belirli sayıda tekrar tekrar çalışmasını istersiniz. Dolayısıyla, bir betiğe neredeyse eşit sayıda kod satırı eklemek yerine döngüler kullanabiliriz. Döngüler, belirli bir koşul doğru olduğu sürece aynı kod bloğunu tekrar tekrar...
Üst Alt