javascript yorumları dersleri

  1. Zor Çocuk

    JavaScript Yorumları Kodları

    avaScript yorumları, JavaScript kodunu açıklamak ve daha okunaklı hale getirmek için kullanılabilir. JavaScript yorumları, alternatif kodu test ederken yürütmeyi önlemek için de kullanılabilir. Tek Satır Yorumları Tek satır açıklamalar ile başlar //. //Satırın sonu ile arasındaki herhangi bir...
Üst Alt